Istoric OSC

Organizaţia Studenţilor Chimişti s-a înfiinţat în anul 1991 în urma Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Studenţesc al Facultăţii de Chimie şi Chimie Industrială, fiind una dintre cele mai vechi asociații studențești din municipiul Cluj-Napoca.OSC

Între anii 2004-2005 s-a ajuns la o structură a organizaţiei în cadrul căreia Consiliul Director era alcătuit din Președinte, Cenzor, Trezorier, Secretar și Vicepreședinți de departamente (Activități Academice, Imagine și Publicitate, Marketing, Relații Interne-Externe, Resurse Umane). În anul 2013 s-a hotărât reorganizarea Organigramei O.S.C care în prezent este alcătuită din: Președinte, Vicepreședinte, Secretar General, Cenzori și Manageri de departamente (Activități Academice, Media &PR,Financiar și Resurse Umane).

În această formulă O.S.C-ul a înflorit, atât prin dezvoltarea proiectelor deja devenite tradiție cât și prin punerea bazelor unor proiecte și activități noi. Un moment important în dezvoltarea O.S.C-ului a fost aderarea la Consorţiul Organizaţiilor Studenţeşti din Cluj Napoca în anul 2005, unde şi astăzi O.S.C-ul este membru cu drepturi depline, urmată de aderarea la Uniunea Studenţilor din România alături de care reușim să ducem reprezentarea studențească la nivel național. De asemenea, Organizaţia a aderat şi la federaţia Share, contribuind astfel la activităţile desfăşurate în Cluj-Napoca, pe perioada cât a fost Capitală Europeană a Tineretului.